Rozhledna Horní les

Rozhledna horní les

Svratecká hornatina, 1,3 km J od Nyklovic - modrá TZ, katastr Rovečné - 2 km SZ
Nejvyšší vrchol Svratecké hornatiny, 774 m n.m. Zalesněný hřeben táhnoucí se od Nyklovic k jihu, navazující na Javorův kopec (683 m n.m.). Omezené výhledy z okrajů lesa a z lesních pasek.
Nová rozhledna v lokalitě Horní les (774 m n.m.). Rozhledna umístěna 9 m pod vrcholem. Výška ochozu 38 m (803 m n.m.), celková výška 60 m. Výhled na oblast Svratecké hornatiny a východní část Žďárských vrchů. Za lepší viditelnosti na Jeseníky, Kralický Sněžník, Orlické hory a Krkonoše. Vstup zdarma, otevřeno nonstop.
Horní les je nejvyšším bodem nejen katastru obce Rovečné, ale i přírodního parku „Svratecká hornatina“. Historie rozhleden na Horním lese je téměř dvěstěletá. Jednalo se vždy o měřickou věž postavenou na vrcholu, jejíž plošina se využívala jako rozhledna. Trigonometrický bod má nadmořskou výšku 774,25 m.Jeho stabilizace byla provedena Císařským a královským vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni již v roce 1824. Po nákladných astronomických a geodetických měřeních se stal jedním ze základních bodů sítě, která slouží jak pro účely mapovací tak i pro zjišťování pohybu zemské kůry.
Údaje o prvních stožárech se nedochovaly. Nejstarším dochovaným dokladem o existenci rozhledny je pohlednice vydaná kolem roku 1918 s textem: Okolí Víru v údolí Švarcavy, rozhledna „Rakušanka" „v Horním lesi“ 775 mtr.
Další měřická věž byla postavena po roce 1936, byla vysoká 20,79 m. Odstraněna byla v roce 1954.
Poslední dřevěná věž byla postavena v roce 1968-69. Měřila 38 metrů. Následkem námrazy však došlo v roce 1974 k ulomení části konstrukce. Zbytky věže byly odstraněny v roce 2000.
V roce 2001 byla postavena nová věž. Investorem byl Eurotel Praha, generálním dodavatelem firma Svoboda Karel Ing. Stavební práce a terénní úpravy provedla firma Elektrotec a. s., ocelovou konstrukci dodala firma Excon a. s. Dodávku a montáž vysílací technologie provedla firma Svoboda a syn s.r.o. Současná věž je především zařízení telekomunikační. Je 70 metrů od vrcholu, její pata je 9 m pod jeho úrovní. Měří 59 metrů.
Vystoupíme-li po kruhovém schodišti na ochoz, ocitneme se nejen 38 metrů nad zemí, ale především 803 metrů nad mořem. Odměnou za úsilí vynaložené na zdolání 201 schodů je výhled na překrásnou krajinu. V nejbližším okolí je možné spatřit Rovečné, Malé a Velké Tresné, část Olešnice na Mor., zříceninu hradu Zubštejna, část Bystřice n. P., hladinu přehrady Vír, kostelík ve Vítochově, Písečné, Polom, Sulkovec a Bystré. Mezi vzdálenější místa viditelná z ochozu patří letiště v Poličce, Svitavy, TV vysílač Kojál, rozhledna u Veselice v Moravském krasu, údolí Svratky, Harusův kopec u N. Města na Mor., Buchtův kopec, Daňkovice, masív Devíti skal... Za ideálních podmínek je možné spatřit nejen páru z jaderně elektrárny v Dukovanech, ale i Jeseníky a nejvyšší horu Moravy Praděd, Kralický Sněžník jako vzácnou lahůdku Krkonoše!
Turisté mohou navštívit rozhlednu na Horním lese cestou po modré turistické značce vedoucí z Víru do Svojanova. Motorizovaným návštěvníkům doporučujeme zaparkovat v Rovečném a pokračovat k vrcholu pěšky polní cestou.